Đóng

Chuyên cho thuê nhà TP.HCM

Thay đổi kiểu hiển thị
HOT
Thuê
Đường Đinh Tiên Hoàng quận Bình Thạnh 12 triệu
2 PN 1 WC 1 L
HOT
Thuê
HOT
Thuê
Đường Bùi Đình Túy quận Bình Thạnh 32 triệu
5 PN 5 WC 4 L
HOT
Thuê
Đường Cống Quỳnh quận 1 70 triệu
4 WC 4 L
Thuê
Nguyễn Văn Thương quận Bình Thạnh 45 triệu
9 PN 1 PK 1 B 9 WC 5 L
Thuê
Nguyễn Xí quận Bình Thạnh 13.5 triệu
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Thuê
Phan Văn Trị quận Bình Thạnh 12 triệu
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Thuê
Pham Chu Trinh quận Bình Thạnh 13.5 triệu
4 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Thuê
Phan Văn Trị quận Bình Thạnh 17 triệu
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L 3 ML
Thuê
Nguyễn Xí quận Bình thạnh 25 triệu
1 PK 1 B 4 WC 2 L
Thuê
Trần Qúy Cáp Quận Bình Thạnh 13 triệu
4 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
Thuê
Nguyễn Gia Trí quận Bình Thạnh 34 triệu
6 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
Thuê
Phan Văn Trị quận Bình Thạnh 13 triệu
2 PN 2 WC 1 L
Thuê
Đường Trục quận Bình Thạnh 20 triệu
4 PN 2 L 3 ML
Thuê
Xô Viết Nghệ Tĩnh quận Bình Thạnh 20 triệu
2 PN 2 WC 2 L
Thuê
Đinh Tiên Hoàng quận Bình Thạnh 23 triệu
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
Thuê
Nguyễn Hữu Cảnh quận Bình Thạnh 24 triệu
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
Thuê
Hoàng Hoa Thám quận Bình Thạnh 25 triệu
4 PN 1 PK 1 B 5 WC 2 L
Thuê
Nguyễn Cửu Vân quận Bình Thạnh 13 triệu
1 PN 2 WC 1 L
Hotline: 0902 054 504