Đóng

Chuyên cho thuê nhà TP.HCM

Diện tích
Từ 50 m2 đến 200.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Loại nhà
Nhà Hẻm Nguyên Căn
Mặt Bằng Kinh Doanh
Nhà Mặt Tiền Nguyên Căn
Loại nhà
Nhà Hẻm Nguyên Căn
Mặt Bằng Kinh Doanh
Nhà Mặt Tiền Nguyên Căn
Mức giá
Từ 10 triệu đến 20 triệu
Từ 20 triệu đến 30 triệu
Từ 30 triệu đến 40 triệu
Từ 40 triệu đến 50 triệu
Từ 50 triệu đến 70 triệu
Từ 70 triệu đến 100 triệu
Từ 100 triệu đến 300 triệu
Từ 300 triệu đến 500 triệu
Từ 500 triệu đến 800 triệu
Thay đổi kiểu hiển thị
HOT
Thuê
HOT
Thuê
Đường Bùi Đình Túy quận Bình Thạnh 32 triệu
5 PN 5 WC 4 L
HOT
Thuê
Đường Nguyễn Gia Trí Quận Bình Thạnh 15 triệu
3 PN 2 WC 1 L
Thuê
Nguyễn Văn Thương quận Bình Thạnh 45 triệu
9 PN 1 PK 1 B 9 WC 5 L
Thuê
Nguyễn Xí quận Bình Thạnh 13.5 triệu
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Thuê
Phan Văn Trị quận Bình Thạnh 12 triệu
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Thuê
Pham Chu Trinh quận Bình Thạnh 13.5 triệu
4 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Thuê
Phan Văn Trị quận Bình Thạnh 17 triệu
3 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L 3 ML
Thuê
Nguyễn Xí quận Bình thạnh 25 triệu
1 PK 1 B 4 WC 2 L
Thuê
Trần Qúy Cáp Quận Bình Thạnh 13 triệu
4 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
Thuê
Nguyễn Gia Trí quận Bình Thạnh 34 triệu
6 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
Thuê
Phan Văn Trị quận Bình Thạnh 13 triệu
2 PN 2 WC 1 L
Thuê
Đường Trục quận Bình Thạnh 20 triệu
4 PN 2 L 3 ML
Thuê
Xô Viết Nghệ Tĩnh quận Bình Thạnh 20 triệu
2 PN 2 WC 2 L
Thuê
Đinh Tiên Hoàng quận Bình Thạnh 23 triệu
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
Thuê
Nguyễn Hữu Cảnh quận Bình Thạnh 24 triệu
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
Thuê
Hoàng Hoa Thám quận Bình Thạnh 25 triệu
4 PN 1 PK 1 B 5 WC 2 L
Thuê
Nguyễn Cửu Vân quận Bình Thạnh 13 triệu
1 PN 2 WC 1 L
Hotline: 0902 054 504